Plus Minus Comedy Show / Պլյուս Մինուս Քոմեդի Շոու (Part 2)Մինչև ձայնի շտկելը, խնդրում ենք դիտել այստեղով՝ https://youtu.be/3nWUJNyG29g

Ներողություն ենք հայտնում անհարմարության համար:

source