Nepali comedy Gadbadi 41 by www.aamaagni.comRajendra Nepali,jyoti ghamal,abiraj bc,samjhana sirpali,rashmi kshetri,ramesh timalsina,यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed. thank you. Aama Agni Kumari Media

source