nepali comedy ak 47 part 31 by pokhreli magnebuda dhurmus

By | 24.05.2018यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed. thank you.comedy serial by yubaraj bhandari,
rajendra nepali,
samjhana sirpali,
buddhi khanal,
rewan rai

source