સાસુ અને વહુ ની માથાકૂટ | Gujju Funny video | Dhyani JaniArtist : Dhyani Jani

Written & Directed by: Dhaval Jani

Costume Make up, Hair & Styling: Jenish Jani

Facebook https://www.facebook.com/Theyanitube

https://www.facebook.com/Jani.dhaval

Instagram

Https://www.instagram.com/Theyanitube

source