Tag Archives: khủng long

Jurassic World Game Mobile #124: Khủng long Dị biến Eryops

🔔 Jurassic World Game Mobile #124: Khủng long Dị biến Eryops 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

ARK (The Center MOD) #4 — Bá Chủ Khủng Long 2 Tỷ Dame (Tek Triceratops)

ARK (The Center MOD) #4 — Bá Chủ Khủng Long 2 Tỷ Dame (Tek Triceratops) ▶ Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^ source

ARK (The Center MOD) #2 — Bắt Được Thủy Quái Khổng Lồ (Liopleurodon)

ARK (The Center MOD) #2 — Bắt Được Thủy Quái Khổng Lồ (Liopleurodon) ▶ Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^ source

ARK (The Center MOD) #3 — Chiến Binh Bọ Ngựa Giáp Vàng (Myth Mantis)

ARK (The Center MOD) #3 — Chiến Binh Bọ Ngựa Giáp Vàng (Myth Mantis) ▶ Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^ source

Jurassic World Game Mobile #109: Đại chiến khủng long

🔔 Jurassic World Game Mobile #109: Đại chiến khủng long 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #101: Lai tạo giống khủng long mới Stegoceratops

🔔 Jurassic World Game Mobile #101: Lai tạo giống khủng long mới Stegoceratops 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

ARK Online #21 — Biệt Đội Khủng Long Sấm Sét (Lightning Raptor)

ARK Online #21 — Biệt Đội Khủng Long Sấm Sét (Lightning Raptor) ▶ Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^ source

Jurassic World Game Mobile #97: Đột biến khủng long Metrialong hệ raptor siêu đẹp

🔔 Jurassic World Game Mobile #97: Đột biến khủng long Metrialong hệ raptor siêu đẹp 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha… Read More »

Jurassic World Game Mobile #93 Đột biến khủng long Erliphosaurus siêu đẹp

🔔 Jurassic World Game Mobile #93 Đột biến khủng long Erliphosaurus siêu đẹp 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #92 Khủng long siêu móng tay Erlikosaurus đã trở lại

🔔 Jurassic World Game Mobile #17: Raptor Evolved mạnh nhất ^^ 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source