Tag Archives: Jurassic World

Jurassic World Game Mobile #87: Thylacosmilus Tiến hoá cấp cuối

🔔 Jurassic World Game Mobile #87: Thylacosmilus Tiến hoá cấp cuối 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #86: Khủng long mới Thylacosmilus anh em với thylacoleo

🔔 Jurassic World Game Mobile #86: Khủng long mới Thylacosmilus anh em với thylacoleo 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!!… Read More »

The Secret Of The Legendary Packs!! || Jurassic World — The Game — Ep329 HD

So it seems that legendary packs give you different DNA depending on your level. However 500 is still way too little. GETCHA FREE RESOURCES HERE! : http://ludia.gg/JW_GB18002 «Promotional code provided courtesy of Ludia Inc. ❤❤ For Exclusive Updates you can find them all here: ❤ Merchandise Here: http://bit.ly/2lFxVkn ❤ Facebook: http://on.fb.me/1CSf5Yd ❤ Instagram: http://bit.ly/1Uavyxc ❤… Read More »

Jurassic World Game Mobile #85: Khủng long bạo chúa CERATOSAURUS sừng một nhóc =))

🔔 Jurassic World Game Mobile #85: Khủng long bạo chúa CERATOSAURUS sừng một nhóc 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!!… Read More »

Jurassic World Game Mobile #84: Nai 3 Sừng SYNTHETOCERAS Vùng tuyết trắng

🔔 Jurassic World Game Mobile #84: Nai 3 Sừng SYNTHETOCERAS vùng tuyết trắng 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #83: Thuỷ quái MAUISAURUS aquatic special

🔔 Jurassic World Game Mobile #83: Thuỷ quái MAUISAURUS aquatic special 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #81: Khủng long ăn cỏ siêu mạnh SEGNOSUCHUS

🔔 Jurassic World Game Mobile #81: Khủng long ăn cọ siêu mạnh 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #82: SEGNOSUCHUS đạt cảnh giới tối thượng

🔔 Jurassic World Game Mobile #82: SEGNOSUCHUS đạt cảnh giới tối thượng 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

STARBUCKS RETURNS!! || Jurassic World — The Game — Ep328 HD

An old friend makes the jump from Jurassic Park Builder into Jurassic World the game. GETCHA FREE RESOURCES HERE! : http://ludia.gg/JW_GB18001 «Promotional code provided courtesy of Ludia Inc. ❤❤ For Exclusive Updates you can find them all here: ❤ Merchandise Here: http://bit.ly/2lFxVkn ❤ Facebook: http://on.fb.me/1CSf5Yd ❤ Instagram: http://bit.ly/1Uavyxc ❤ Twitter: http://bit.ly/2hYbwJz ❤ Twitch: www.twitch.tv/agamingbeaver *Jurassic… Read More »

Jurassic World Game Mobile #79: Khủng Long thiết đầu công Pachycephalosaurus

🔔 Jurassic World Game Mobile #79: Khủng Long thiết đầu công Pachycephalosaurus 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source