Tag Archives: jurassic game on mobile

Jurassic World Game Mobile #127: Chim khổng lồ Dsungaripterus cực khủng

🔔 Jurassic World Game Mobile #127: Chim khổng lồ Dsungaripterus cực khủng 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #123: Khủng long ăn cỏ Einiosaurus đầy sắc màu

🔔 Jurassic World Game Mobile #123: Khủng long ăn cỏ Eininosaurus đầy sắc màu 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!!… Read More »

Jurassic World Game Mobile #124: Khủng long Dị biến Eryops

🔔 Jurassic World Game Mobile #124: Khủng long Dị biến Eryops 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #119: Heo Nọc Xia Archaeotherium với nanh sắt nhọn

🔔 Jurassic World Game Mobile #119: Heo Nọc Xia Archaeotherium với nanh sắt nhọn 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!!… Read More »

Jurassic World Game Mobile #118: Chim cổ đại khủng nhất Phorusrhacos và Tê tê giáp đá

🔔 Jurassic World Game Mobile #118: Chim cổ đại khủng nhất Phorusrhacos và Tê tê giáp đá 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui… Read More »

Jurassic World Game Mobile #115: Đại chiến siêu boss hệ nước mới Salamander Siêu khủng

🔔 Jurassic World Game Mobile #115 Đại chiến siêu boss hệ nước mới Salamander Siêu khủng 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ… Read More »

Jurassic World Game Mobile #112: Thuỷ quái giáp rồng RhomaLeosaurus

🔔 Jurassic World Game Mobile #112: Thuỷ quái giáp rồng RhomaLeosaurus 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #111: Brontotherium Tiến hoá cuối cấp quá đẹp

🔔 Jurassic World Game Mobile #111: Brontotherium Tiến hoá cuối cấp quá đẹp 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #110: Thú mới Tê giác tiền sử Brontotherium

🔔 Jurassic World Game Mobile #110: Thú mới Tê giác tiền sử Brontotherium 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source

Jurassic World Game Mobile #109: Đại chiến khủng long

🔔 Jurassic World Game Mobile #109: Đại chiến khủng long 🔔 Bấm vào đây đăng ký nhé (Subscribe ): https://goo.gl/rNGsft 🔔 Fanpage để liên hệ với mình: https://goo.gl/wKKvYX ————————————————————————— Bấm Subscribe (Đăng ký ) để theo dõi những video mới nhất nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha !!!! source