FRIDAY THE 13TH #3: MẶC ÁO MẸ JASON CHÉM CHẾT NÓ NGAY++ Ủng hộ Channel bằng cách DONATE tại đây: https://goo.gl/HGFI2T
++ Đăng ký theo dõi tại đây: https://goo.gl/A7BCZV
Đây là game FRIDAY THE 13TH THE GAME chơi trên fanpage Trực Tiếp Game (https://www.facebook.com/tructiepgame/). Rất mong nhận được sự ủng hộ của ae.

source

20 Всего смотрели 1 Сегодня смотрели

46 thoughts on “FRIDAY THE 13TH #3: MẶC ÁO MẸ JASON CHÉM CHẾT NÓ NGAY

Добавить комментарий