ដូច្នឹងផង — Funny videos 2017 — គុយទាវពិសេស — ធានាថាសើចទៀតហើយ — TOWN Full HDTV, Khmer comedyសូមចុចSubscribeដើម្បីបានមើលវីដេអូបង្ហោះថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណ!
មកដល់ថ្មីៗធានាថាសើចទៀតហើយ​ សូមរីករាយទស្សនា កម្មវិធី «ដូច្នឹងផង» របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TOWN Full HDTV
https://www.youtube.com/TOWNFULLHDTV?sub_confirmation=1
https://plus.google.com/u/0/106624436449516119695
https://www.facebook.com/Cambodiatownfullhdtv/

source

13 Всего смотрели 1 Сегодня смотрели

26 thoughts on “ដូច្នឹងផង — Funny videos 2017 — គុយទាវពិសេស — ធានាថាសើចទៀតហើយ — TOWN Full HDTV, Khmer comedy

  1. Sey Ha

    ល្អសេីចណាស់ ប៉ុន្តែយូពេក នាក់មួយចំនួនគេប្រហែលជាធុញ បេីកាន់តែជក់ជាងនេះទៀត យេីងគួតែកាត់នាទីកុំអេាយយូពេកប្រហែលជា ៥.៦នាទីបានហេីយ

Добавить комментарий