வாங்க சிரிப்போடு சிந்திக்கலாம் — பட்டிமன்றம் மணிகண்டன் பேச்சு Pattimandram Manikandan Comedy speech



வாங்க சிரிப்போடு சிந்திக்கலாம் — என்ற தலைப்பில் சொல்லின் செல்வர். மணிகண்டன் உரை | Pattimandram Manikandan Comedy speech
#ChennaiBookFair2019 #CBF2019 #42ChennaiBookFair #ChennaiBookFair2K19

This video made exclusive for YouTube Viewers by Shruti.TV

+1 us : https://plus.google.com/+ShrutiTv
Follow us : www.facebook.com/shrutiwebtv
Twitte us : www.twitter.com/shrutitv
Click us : www.shruti.tv
Mail us : contact@shruti.tv

an SUKASH Media Birds productions

source

7 Всего смотрели 1 Сегодня смотрели

8 thoughts on “வாங்க சிரிப்போடு சிந்திக்கலாம் — பட்டிமன்றம் மணிகண்டன் பேச்சு Pattimandram Manikandan Comedy speech

Добавить комментарий